Χαμένοι στην μετάφραση: Αποκωδικοποιώντας την γλώσσα της σύγχρονης μουσικής

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023, 10.00 π.μ.

 

Μια διάλεξη – εργαστήρι για την εξοικείωση των μουσικών με την γλώσσα της σύγχρονης μουσικής. 

Η διάλεξη θα περιλαμβάνει μία συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης της μουσικής από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, ενώ το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στις νέες τεχνικές παιξίματος και τα επικρατέστερα δομικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι συνθέτες. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να πάρουν μέρος σε ομαδικούς αυτοσχεδιασμούς με το σύνολο dissonArt. 

Εισηγήτρια: Λενιώ Λιάτσου, πιανίστα – μεταδιδάκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

* Το ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 736)